پورتال نقشه و اطلاعات مکانی


سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

جستجو در آرشیو مدارک و نقشه های استان خراسان رضوی شامل داده ها و اطلاعات رقومی و آنالوگ که حاصل عملکرد سالها فعالیت و همکاری متخصصین ، شرکتها و جوامع فعال در امر نقشه برداری و اطلاعات مکانی با مدیریت نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی می باشد.